Básně 2011... př.n.l.

18.02.2018

Noc / 2011

Pomoc!

Hle,
Dole
Tam
Sedm
Vran.

Nástrahy / 2011

Bylo mi líto
Nevypít to.
A polkla jsem,
Co mi tam dali.

Má definice / 2011

Má definice
V zákulisí ticha,
Kde hrtan nepospíchá,
Když se dusí
A modrá jak nebe,
Už loudit nemusí
Kousek z tebe.

Dolů / 2011

Oči mě štípou tlakem, vzduchem,
Je noc, vlastně ráno,
Ostravským ruchem
Leze tančící otrok,
Latentní pokrok,
A za rok
Snad prorok
Bude
Všude,
Úde,
Eh.

44444 / 2011

Samou křečí
Dusím nebe,
Hlava ječí,
Že mi jebe!

24451 / 2011

Ve chvíli je scákané to čisté
Bílé prádlo,
Nevadí, přec já držím v ruce
Gilotiny madlo.

22222 / 2011


Krutost je v nich
Jako panenský sníh.

Jámy pod nohama,
Dírky v koutku oka,
Já zrovna polkla
Hořkého loka.
Nedivím se, že mají mě
Leckdy za cvoka,
Co přemýšlel, zda-li ta
Budoucí sloka,
Napsaná křivě
A navíc vod voka,
Mě proslaví v noci,
Do úsvitu, roka...

Krutost je v nich
Jako panenský sníh
A mě osten bolesti
Do těla pích.

150811 / 2011

Stáhly se mraky, póry, víčka.
Vše potemnělo, hořící svíčka.
...

Hloupá slovní hříčka.

Prší.

Tam mršina,
Snad má vina,
Slov lavina
Řvala do vína.

Hřmí.